Kancelaria Prawna w Warszawie

Porady Prawne Kancelaria Prawna w Warszawie

Tel.: 517-249-447

Kancelaria Prawna zaprasza do współpracy

Oferujemy porady prawne oraz stałą lub doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Mamy dziś 10-12-2022 roku

OBSŁUGA PRAWNA W WARSZAWIE

Kancelaria prawna obsługuje od strony prawnej osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Głównym celem kancelarii jest pomoc prawna naszym klientom

Świadczymy usługi prawne w zakresie wszystkich głównych gałęzi prawa a w szczególności prawo cywilne (windykacja należności, umowy cywilno-prawne oraz handlowe, dochodzenie roszczeń z umów, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, prawo spadkowe, prawo lokalowe), prawo rodzinne (rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, opieka, ubezwłasnowolnienie, kuratela), prawo handlowe i spółek, prawo nieruchomości oraz prawo administracyjne.

Oferujemy porady prawne oraz stałą lub doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Gwarantujemy najwyższą staranność w prowadzeniu spraw Klientów

Współpraca z naszymi Klientami rozpoczyna się najczęściej od udzielenia porady prawnej. Kancelaria Prawna w Warszawie oferuje Państwu obsługę prawną w następującym zakresie: Sprawy spadkowe Sprawy rodzinne Sprawy majątkowe Sprawy mieszkaniowe Sprawy cudzoziemców Sprawy z komornikiem Sprawy alimentacyjne Sprawy o zachowek Potrzebujesz prawnika? właśnie go znalazłeś ! Dzwoń: 517-249-447

Zapewniamy dojazd do każdej dzielnicy Warszawy

Dojeżdzamy bezpłatnie do wszystkich dzielnic i osiedli w Warszawie

bemowo białołęka bielany mokotów ochota praga południe praga północ rembertów śródmieście targówek ursus ursynów wawer wilanów włochy wola wesoła żoliborz

Sprawy spadkowe

Porady prawne z prawa spadkowego

Sporządzamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie spadkowej. Komlet dokumentów przygotowywany jest na podstawie zebrancyh informacji: jaki jest krąg spadkobierców, kto może dziedziczyć a kto nie, kto został wydzieidzony, czy został sporządzony testament, w jakiej formie został sporządzony testament.

Co zrobić kiedy pojawią się komplikacje w sprawie spadkowej? Jak przeprowadzić podział spadku? Kiedy przyjąć a kiedy odrzucić spadek, kiedy korzystne jest przyjęcie spadku a kiedy odrzucenie spadku? Co zrobić kiedy w skład spadku wchodzą długi, które swoją wartością przewyższają wartość spadku? Jakie działania podjąć, kiedy spadkobierca nie otrzymał przysługującej mu części spadku? Jak obalić testament? Kiedy przeprowadzić postępowanie spadkowe u notariusza a kiedy w sądzie? Zajmujemy się również kwestiami dziedziczenia nieruchomości, mieszkań, działek. Pomagamy w zakresie porządkowania stanu nieruchomości w księdze wieczystej. W zakres spraw spadkowych wchodzi rozwiązywanie spraw dotyczących wszystkich praw i obowiązków majątkowych. Służymy radą i pomocą przez cały czas trwania sprawy spadkowej w zakresie stwierdzenia nabycia spadku jak i w czasie działu spadku.

Sprawy spadkowe swym zakresem obejmują wiele skomplikowanych zagadnień. Prowadzimy sprawy m. in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek. Kwestie dotyczące długów spadkowych oraz związanych z nimi ewntualnymi rozwiązaniami również są przedmiotem naszej praktyki.

Sprawy rozwodowe

Porady prawne w sprawach rozowodowych

Oferujemy Państwu porady m.in. w zakresie rozwodu, spraw alimentacyjnych, podziału majątku, uprowadzeń rodzicielskich. Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie a kiedy złożyć pozew bez orzekania o winie? Kiedy lepszym rozwiązaniem będzie orzeczenie separacji. Jak długo trwa sprawa rozwodowa, ile kosztuje sprawa rozwodowa? Jak rozwiązać problem władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi?

Jakie dokumenty są konieczne do pozwu o rozwód? Jak przeprowadzić podział majątku małżonków? Jak ustalić nierówny udział w majątku wspólnym małżonków? Jak dokonać podziału majątku wspólnego małżonków? Jak przeprowadzić postępowanie w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej? Jak ustalić kontakty z dzieckiem? Jak ustalić władzę rodzicielską nad dzieckiem? Kiedy ograniczyć władzę rodzicielską nad dzieckiem?

W zależności od tego jak skomplikowana jest sytuacja między małżonkami, oferujemy pełną obsługę prawną w całym postępowaniu rozwodowym jak również w zakresie podziału majątku i ustalenia władzy rodzicielskiej. Przygotowujemy pozew o rozwód czyli komplet dokumentów jakie powód powinien złożyć do Sądu Okręgowego. Reprezentujemy również małżonków pozwanych w procesie o rozwód. Przygotowujemy odpowiedź na pozew o rozwód oraz doradzamy w zakresie najlepszego rozwiązania prowadzenia sprawy rozwodowej. Rozwód to nie tylko ustanie małżeństwa to także rozstrzygnięcie w zakresie podział majątku ale również dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi.

Rozwód a zaciągnięty kredyt na mieszkanie, dom. Jak wygląda sytuacja zobowiązaniowa byłych małżonków wobec banku? Czy rozwód bez orzekania o winie jest korzystniejszy niż rozwód z orzekaniem o winie? Jak wyliczyć alimenty?

Zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych, w tym przygotowaniem dokumentów do sądu wraz z wyjaśnieniem całości sytuacji. Zajmujemy się sprawami z zakresu alimentów, podziału majątku dorobkowego małżonków.

Sprawy mieszkaniowe

Porady prawne w sprawach lokalowych

Udzielamy porad prawnych z zakresu spraw o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych. Pomagamy ustanowić odrębną własność lokalu. Doradzamy lokatorom nieruchomości jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową. Sporządzamy a analizujemy projekt umowy w sprawie zarządu nieruchomości wspólnej w sytuacji gdy wspólnota zamierza powierzyć zarząd nieruchomością firmie zajmującą się administrowaniem nieruchomościami, w tym m.in. ustanowieniem administratora nieruchomości, określeniem jego praw i obowiązków a także ustalenie jaki jest zakres odpowiedzialności administratora nieruchomości. Podejmujemy się czynności w zakresie obsługi prawnej wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jakie są prawa i obowiązki właściciela gdzie jest ustanowiona odrębna własność lokalu (mieszkalnego / usługowego). Jak przeprowadzić eksmisję lokatora, który nie płaci czynszu za wynajęte mieszkanie? Jak napisać pozew o eksmisję? Jak napisać pozew o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie opuszczenia mieszkania? Jakie podjąć działania aby uchronić osobę przeciwko której toczy się postępowanie eksmisyjne przed eksmisją? Jak poprowadzić sprawę o zapłatę czynszu czy opłat eksploatacyjnych lokalu mieszkalnego?

Jakie warunki należy spełnić by ustanowić odrębną własność lokalu? Jak ustanowić odrębną własność lokali? Jakie dokumenty należy przygotować do ustanowienia odrębnej własności lokalu? Jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową? Jakie są procedury i zasady by utworzyć wspólnotę mieszkaniową? Jak rozwiązać spór między lokatorem a właścicielem lokalu?

Sprawy pracownicze

Porady prawne w sprawach pracowniczych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie porad prawnych w kontekście m.in. uzyskiwania świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy w materii jaką jest dochodzenie odszkodowania od pracodawcy. Doradzamy w takim zakresie w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę? Jak wyegzekwować odszkodowanie kiedy pracodawca naruszył przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę? Co zrobić by zostać przywróconym do pracy? Jak napisać pozew do sądu pracy? Jak zawrzeć porozumienie ugodowe? W trakcie porady prawnej jest możliwość skonsultowania wszelkich wątpliwości w zakresie spraw dotyczących m.in. takich kwestii: Jak doprowadzić do skutecznego rozwiązania umowy o pracę? W tym m.in. naruszenie zasad odpraw pracowniczych czy zwolnień grupowych a także naruszenie praw i obowiązków pracowniczych. Jak zawrzeć umowę o pracę? Porady obejmują również kwestię jak dochodzić zaległych wynagrodzeń? Jakie działania podjąć w przypadku mobbingu i nierównego traktowania w pracy? Jak ustalić istnienie stosunku pracy i jak uzyskać zaległe świadczenia pracownicze w sytuacji zatrudnienia na umowę śmieciową (umowa zlecenie, umowa o dzieło), w sytuacji gdy były wykonywane czynności pracownicze podlegające przepisom prawa pracy

Pomożemy w prowadzeniu spraw o uzyskanie odszkodowania pracownicze, tj. uzyskanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy przez pracodawcę, w sytuacji gdy do rozwiązania umowy o pracę doszło na skutek lobbingu, z powodu m.in. nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę w tym m.in. w razie naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu a także w sytuacji gdzie doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę.

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy, tj. m.in. zatrudnianie i zwalnianie pracowników, sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie, o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Sprawy alimentacyjne

Porady prawne w sprawach alimentacyjnych

Doradzamy w sprawach o zasądzenie alimentów a także w zakresie takim jak zmiana wysokości alimentów (podwyższenie lub obniżenie świadczenia alimentacyjnego). Konsultacje prawne dotyczyć mogą również takich spraw jak uchylenie obowiązku płacenia alimentów na rzecz dzieci, byłych małżonków czy innych członków rodziny .

W sprawach o alimenty powstają pytania: Jak długo przysługują alimenty ? Jak długo mam płacić alimenty? Czy muszę płacić alimenty na pełnoletnie dziecko? Czy muszę płacić alimenty na byłą żonę? Czy płacić alimenty kiedy dziecko nie pracuje? Jak zmniejszyć wysokość alimentów na dziecko? Jak wyliczyć alimenty? Co uwzględnić przy wyliczaniu alimentów? Jakie są skutki nie płacenia alimentów? Co mi grozi za nie płacenie alimentów? Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w sprawach o zmniejszenie wysokości alimentów, o podwyższenie alimentów jak również w zakresie uchylenia obowiązku alimentacyjnego na dziecko.

Przygotowanie dokumentów w sprawach o alimenty na dziecko czy w sprawach o alimenty w czasie trwania małżeństwa na rzecz drugiego małżonka a także w sprawach o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego a w uzasadnionych przypadkach zwolnienie z obowiązku alimentacji.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię Prawną w Warszawie

Sporządzanie pism procesowych

Pisanie pism na każdym etapie sprawy toczącej się w sądzie czy w sprawach w postępowaniu administracyjnym

Każdy etap postępowania sądowego czy to w sprawie spadkowej, rozwodowej, majątkowej wymaga przygotowania profesjonalnego pisma procesowego. Piszemy pozwy, wnioski, skargi, odwołania, sprzeciwy, zarzuty a także apelacje. Cena pisma jest ustalana indywidualnie i zależy od rodzaju sprawy, jej zawiłości oraz nakładu pracy niezbędnej do sporządzenia pisma do sądu czy do urzędu.

Zleć naszym prawnikom przygotowanie dla Ciebie pism, wniosków, pozwów czy innych dokumentów. Przygotowujemy pisma procesowe oraz pozaprocesowe. W sprawach sądowych i administracyjnych przygotowujemy wnioski, pozwy, odpowiedzi na pozew, zażalenia, sprzeciwy, apelacje, odwołania, skargi.

Doświadczenie kancelarii prawnej

Kancelaria prawna specjalizuje się w wielu gałęziach prawa a w szczególności:

Udzielamy porad prawnych

Konsultacje prawne

Każda sprawa wymaga podjęcia decyzji w zakresie rozwiązań, które mają przynieść kożyści w postępowaniu sądowym, postępowaniu przed urzędem czy w ramach funkcjonowania firmy, jednakże zawiłość niektórych sytuacji wymaga skożystanioa z fachowej pomocy i w tym zakresie wychodzimy Państwu na przeciw, oferując szeroki zakres porad prawnych z większości dziedzin prawa.

Korzystaj z naszych porad prawnych zawsze wtedy kiedy tego potrzebujesz.

Udzielamy porad prawnych m.in. z zakresu:

Windykacja należności

dochodzenie zapłaty od dłużnika

Dochodzimy należności ztytułu niezapłaconych faktur, umów pożyczek, umów najmu, odszkodowań, alimentów, weksli, wynagrodzeń za prace i innych umów. Zapewniamy pełną obsługę prawną w postępowaniu przed sądowym, sądowym oraz komorniczym.

Zakładanie i obsługa spółek

Zawieszanie i likwidacja spółek prawa handlowego

Przygotowywanie dokumentów załozycielskich i dokumentów rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego, bierząca obsługa prawna spółek, redagowanie umów handlowych, udział w negocjacjach i inne.

Cennik usług prawnych

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, przy zachowaniu minimalizacji kosztów Klienta

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Wysokość honorarium jest uzależniona m.in. od szacunkowego nakładu pracy, rodzaju zleconej sprawy a także terminu jego wykonania. Koszt porady prawnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu poświęconego na jej udzielenie. Stała obsługa przedsiębiorców – wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju i zakresu zlecenia a także od potrzeb Klienta i jest ustalana indywidualnie.

Informacja:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w wprawie opłat za czynności adwokackie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych stawki minimalne na zasadach ogólnych wynoszą i obliczane są od wartości przedmiotu sprawy  zgodnie z poniższym:

Stawki zgodnie z powyższymi rozporządzeniami obowiązują od października 2016 roku.


Staramy się by jak najmniej obciążać kieszeń naszych Klientów.

O ile to możliwe proponujemy kilka rozwiązań, z których Klient może wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie wariant.

Zadzwoń i dopytaj o szczegóły